Intrygujące!
„Abakanowicz dostępna”

Agata Iżykowska-Uszczyk

Dostępność przestrzeni muzealnej, a co za tym idzie zbiorów muzealnych, jest istotnym aspektem w działalności Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Od 19 grudnia 2021 roku w Pawilonie Czterech Kopuł można oglądać wystawę czasową „Abakanowicz. Totalna”. Jest to prezentacja wyjątkowa – nie tylko przez wzgląd na możliwość zobaczenia wszystkich dzieł Abakanowicz, które w swojej kolekcji posiada Muzeum Narodowe we Wrocławiu, to również wystawa, wraz z którą wdrożone zostały w Pawilonie nowe formy dostępności – rozpoczynając od bogatego programu edukacyjnego adresowanego do każdego miłośnika twórczości artystki.

Na program wydarzeń towarzyszących wystawie składają się m.in.:

  • oprowadzania z audiodeskrypcją dla osób niewidomych i niedowidzących,
  • oprowadzania w Polskim Języku Migowym (w tym realizacja nagrania z oprowadzania kuratorskiego z tłumaczeniem na PJM),
  • transkrypcja wszystkich filmów dostępnych na wystawie oraz w sali kinowej,
  • realizacja warsztatów plastycznych dla osób niewidomych i niedowidzących,
  • cykl warsztatów A jak Abakan – dla rodzin z dziećmi ze spektrum autyzmu.

Fot. A. Podstawka

Dodatkowo stworzona została przestrzeń haptyczna, dzięki której osoby niewidome i niedowidzące mogą zapoznać się z materiałami, z których wykonane są prace Abakanowicz prezentowane na wystawie.

Udostępniono również nagrania audiodeskryptywne dzieł prezentowanych na wystawie, prezentujących prace: Abakan żółty, Postacie siedzące, Plecy, Tłum, Klatka, Mutanty, Dream II). Audiodeskrypcja dostępna jest również na muzealnej stronie internetowej mnwr ➸

We współpracy z Fundacją Collect stworzone zostały ścieżki edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Dodatkowo w ramach projektu Abakanowicz 3D powstały wydruki dzieł Abakanowicz, które przybliżają osobom niewidomym i niedowidzącym kształt i fakturę dzieł prezentowanych na wystawie ➸

Tych, którzy pragną z bliska zapoznać się z detalami dzieł artystki, odsyłam do modeli dostępnych na stronie www.abakanowicz3d.pl ➸ można tu zobaczyć każdy fragment Abakanu żółtego, Postaci siedzących, Pleców, Tłumu, Klatki, Mutantów, Ugłowionego i Dream II. Można też pobrać pliki i wydrukować kilka z tych modeli samodzielne, jeśli ma się dostęp do drukarki 3D.

Te miejsca na wystawie, w których znajdują się multimedia, zostały dodatkowo oznaczone tabliczkami informacyjnymi dla osób wysoko wrażliwych na bodźce wzrokowe i słuchowe.

Oprócz rozwiązań i rozbudowanego programu edukacyjnego sama przestrzeń Pawilonu Czterech Kopuł staje się coraz bardziej dostępna. W kasie muzeum zainstalowana została pętla indukcyjna. Natomiast osoby wysoko wrażliwe na dźwięki mogą wypożyczyć słuchawki wygłuszające (dostępne są w szatni muzeum).

Przygotowany również został kącik wyciszenia, który znajduje się na dziedzińcu Pawilonu. Jest to też miejsce, w którym obejrzeć można plakaty z archiwalnych wystaw prac Magdaleny Abakanowicz, a także zapoznać się z publikacjami na temat twórczości artystki.

Wkrótce w gościnnej przestrzeni Pawilonu Czterech Kopuł zorganizowane również zostanie seminarium, którego jeden z paneli będzie skoncentrowany na omówieniu specjalnych potrzeb edukacyjnych w pracy edukacyjnej z dziełami Magdaleny Abakanowicz.

Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Państwa do dostępnego odbioru sztuki tej niezwykłej artystki.

Agata Iżykowska-Uszczyk, Dział Edukacji MNWr w Pawilonie Czterech Kopuł
2 marca 2022

■ Zapraszamy do lektury innych tekstów z cyklu „Intrygujące!” ➸

 

print