Huculiana w Muzeum Etnograficznym

Huculszczyzna i jej historia, ludzie, sztuka fascynują do dziś, a huculskie rękodzieło ludowe cieszy się nadal wielką popularnością.

Na przełomie XIX i XX w. kultura tego regionu była inspiracja dla wielu pisarzy i malarzy, przedmiotem zainteresowania badaczy, m.in. ludoznawców, którzy odkrywali jej urodę i opisywali zwyczaje.

Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu ma w swoich zbiorach interesujący zespół ceramiki ludowej z terenów Pokucia i Huculszczyzny, liczący obecnie ponad 200 eksponatów. Wybrane z tej kolekcji perełki możecie aktualnie zobaczyć na wystawie „Intrygujące!”.

Fot. W. Rogowicz, A. Podstawka

Wyroby te wyróżniają się różnorodnością form, precyzyjnością wykonania, i niezwykle bogatym zdobnictwem.

W grudniu 2019 r. podczas 14. sesji Międzyrządowego Komitetu Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa w stolicy Kolumbii Bogocie rozszerzono Reprezentatywną Listę Światowego Dziedzictwa Niematerialnego Ludzkości UNESCO o 40 nowych pozycji. Wśród nich znalazła się tradycyjna malowana ceramika z huculskiego Kosowa.

Dorota Jasnowska, kustoszka w Dziale Folkloru i Ceramiki ME

■ Zoom na muzeum – zapraszamy również do lektury innych tekstów ➸
 

print