#HafciarkiwMuzeum – Małgorzata Gwiazdonik-Müller

„Haftuj przeciw przemocy” to projekt artystyczny mający na celu w sposób symboliczny zainicjowanie rozmowy o przemocy. Poprzez akcję chciałabym zwrócić uwagę na problem, sprawić, by stał się obecny w debacie społecznej, pokazać, że są osoby, które choć nigdy nie doświadczyły przemocy, solidaryzują się z ofiarami; i są ofiary, które włączając się w akcję, rosną w siłę, ponieważ czują mentalne wsparcie.

„Niech za każdym haftem będzie człowiek, który mówi NIE, kobieta lub mężczyzna”
Magdalena Zaton

Prawo chroniące ofiary przemocy domowej w Polsce definiuje ją jako naruszenie praw człowieka, poprzez wszelkie akty przemocy fizycznej, seksualnej, psychologicznej i ekonomicznej zdarzające się w rodzinie lub gospodarstwie domowym, pomiędzy byłymi lub obecnymi partnerami.

Z raportów policyjnych na rok 2018 wynika, że na 88 133 ofiar przemocy w rodzinie 74% to kobiety. Głównymi determinantami przemocy wobec kobiet są czynniki społeczne i kulturowe, utrwalane i powielane w pielęgnowaniu społecznie skonstruowanych ról, wzorców zachowań, które powinni prezentować mężczyźni i kobiety.

Zwracam się z prośbą o współtworzenie sztandaru solidarności z ofiarami przemocy wobec kobiet pod hasłem: „Haftuj przeciw przemocy”. Aby dołączyć do akcji, należy wyhaftować jeden element patchworku, który stanie się sztandarem. Wzór haftu ma szczególną formę – to znak Wenus wyszyty prostym ściegiem za pomocą niebieskiej nici, której kolor nawiązuje do tradycyjnych makatek. Tak jak te dekoracyjne szmatki w domach naszych babć spełniały rolę drogowskazów na życie, tak niech wyszyty symbol kobiety będzie znakiem solidarności z ofiarami przemocy.

Proszę, nie mówcie, że nie umiecie! Pomyślcie, że te wszystkie kobiety, które są ofiarami przemocy, też nie umiały o niej mówić, z nią walczyć, ale podjęły próbę i dziś nierzadko są w innym, lepszym miejscu swojego życia.

Zapraszam na spotkania wspólnego haftowania lub do indywidualnego haftowania w zaciszu domowym. Wszystkie materiały zapewniam i wysyłam.

Małgorzata Gwiazdonik-Müller

Definicja przemocy została zredagowana na podstawie przyjętej przez Rząd w 2015 r. Konwencji Rady Europy o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

„Makatka wywrotowa” ➸
#zoom_na_muzeum – zapraszamy również do lektury innych tekstów ➸

 

print