godz. 18.00 Karaimsko-Łemkowskie spotkania z dziedzictwem muzycznym

W programie:

• Gra i śpiewa muzykę Karpat zespół Prypadok

• Życie w pieśni karaimskiej – gra i śpiewa Michał Kuliczenko

Michał Kuliczenko, urodzony nad Dnieprem, pochodzi z karaimskiej rodziny Szpakowskich z Trok, osiadłej w początkach XX w. w Kijowie. W tym roku związał swoje życie z Wrocławiem. Pielęgnując tradycje przodków, włączył do swego repertuaru piosenki karaimskie w autorskich aranżacjach.

Zespół Prypadok tworzą młodzi, energiczni Łemkowie z Dolnego Śląska, których łączy wieloletnia przyjaźń oraz zamiłowanie do słowiańskiej muzyki ludowej. Jak sami mówią o sobie: „Gramy i śpiewamy muzykę Karpat, w których mieszkali nasi przodkowie”. Ich twórczość utrzymana jest w duchu wschodniosłowiańskiej tradycji wielogłosu z dodatkiem własnej interpretacji. Słuchając ich muzyki wyczuwalne jest połączenie folku z muzyką jazzową. Zespół wykonuje pieśni ludowe odnalezione na dnie łemkowskiej skrzyni. Swą muzyczną podróż odbywają również po Słowacji, Ukrainie i innych słowiańskich terenach…

dołącz do wydarzenia

print