godz. 17:00 → Spotkanie z Samem Ponczakiem wokół projektu „Klasa 1926” | wstęp wolny

Projekt „Klasa 1926” to działania związane z digitalizacją 111 tomów z życzeniami Polaków dla Amerykanów z okazji 150. rocznicy podpisania Deklaracji Niepodległości. W roku 1926 przez osiem miesięcy około 5,5 mln mieszkańców II Rzeczypospolitej podpisało się pod życzeniami, które miały stanowić wyraz wdzięczności za ogromną pomoc humanitarną, jaką Polska otrzymała od Stanów Zjednoczonych po I wojnie światowej, w początkowych latach swojej niepodległości. W albumach znalazły się podpisy wielu uczniów polskich szkół i ich nauczycieli, od prestiżowych warszawskich liceów po szkoły wiejskie. Swoje podpisy złożyli również przedstawiciele polskich władz: prezydent RP Ignacy Mościcki, premier Józef Piłsudski, pozostali członkowie rządu i parlamentarzyści oraz urzędnicy, wojskowi, przedstawiciele biznesu i akademicy. Niektóre strony ozdabiali znani artyści.
Sam Ponczak trafił na tę kolekcję, poszukując na prośbę swojego przyjaciela podpisu Brunona Schulza. To, co zobaczył, zrobiło na nim tak wielkie wrażenie, że zainicjował działania związane z popularyzacją i całościową digitalizacją tego niezwykłego, wielotomowego dokumentu.
Dla niego, Żyda z Polski, dodatkowe znaczenie miał również fakt, że wśród uczniów były także dzieci żydowskie, z których większość zginęła w czasie II wojny światowej.


Sam Ponczak urodził się w Warszawie w 1937 r., wojnę przeżył na zsyłce na Syberii, po wojnie powrócił do Polski, lecz od roku 1964 mieszka w USA, gdzie współpracuje z Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie.

print