godz. 15.00 „Życie społeczne seniorów. Dyskryminacja osób starszych we współczesnym świecie” wykład Joanny Śmietanki wstęp bezpłatny

Polskie społeczeństwo się starzeje, podobnie jak inne kraje Europy. Zmianie demograficznej w naszym kraju powinny towarzyszyć zmiany w systemie gospodarczym i społecznym. Zauważa się jednak dyskryminację osób starszych oraz oparte na stereotypach złe traktowanie seniorów, zarówno w działaniach firm, instytucji, mediów, jak i zwykłych ludzi, co prowadzi często do poniżenia osób starszych oraz ich wykluczenia z życia społecznego.

Podczas wykładu prelegentka opowie o zmieniającym się świecie, w którym dominującą grupą staną się w najbliższych latach właśnie seniorzy. Szczególną uwagę zwróci na obecne w przekazach medialnych stereotypy, dotyczące osób starszych, które – prezentowane na ekranach naszych telewizorów – przekładają się często i niestety na nasze życie codzienne. Przeanalizowany zostanie zbiór reklam telewizyjnych z ostatnich lat i wizerunek obecnych w nich seniorów. Celem głównym wykładu jest zwrócenie uwagi na jeden z największych problemów dzisiejszych społeczeństw, który – obok seksizmu i rasizmu – stanowi ageizm, tj. dyskryminacja ze względu na wiek. W dobie starzejącego się społeczeństwa rozważania te zdają się być szczególnie ważne – nie tylko dla nadawców reklam, ale też dla nas, jako odbiorców tych treści, które wywierają na nas przecież wpływ i kształtują codzienne postawy społeczne.

dołącz do wydarzenia

print