godz. 15.00 „Internet. Społeczna historia medium” wykład Kamila Nowelli wstęp bezpłatny

Historia rozwoju internetu zazwyczaj jest prezentowana jako ciąg zdarzeń z zakresu postępu technologii i komputeryzacji. Społeczna historia jest opowieścią, w której głównym bohaterem staje się użytkownik. Taka perspektywa pozwala podjąć próbę odpowiedzi na pytania: Jak internet zmienia świat? W jaki sposób człowiek działa w sieci? Czy „media społecznościowe” są społecznościowe? Podczas prelekcji zaprezentowane zostaną wybrane zjawiska społeczno-kulturowe w świetle najnowszych teorii i badań naukowych.

dołącz do wydarzenia

print