godz. 15.00 „Czas – zębatka i wahadło kultury, czyli o metaforach czasu w różnych kulturach” wykład Celiny Strzeleckiej wstęp bezpłatny

Czas i przestrzeń stanowią jedne z najważniejszych kategorii kultury. W ich ramach powstają, funkcjonują i rozwijają się formy świadomości związane z myśleniem mitologicznym i religijnym, z obrazowaniem świata w sztuce, literaturze i nauce. Każda kultura posiada własne ramy czasowe z unikalnymi wzorami. Jednak w zorientowanym wizualnie spojrzeniu na świat, czas postrzegany jest w odniesieniu do przestrzeni. Czas zostaje uprzestrzenniony za pomocą metafor zaczerpniętych z geometrii – koła, linii, spirali, zygzaku, wstęgi Möbiusa. Czy którekolwiek z tych przedstawień czasu dotyczy naszej kultury?

dołącz do wydarzenia

print