godz. 12.00 „Czy Dzień Kobiet należy do kobiet?” wykład Ewy Kruk wstęp bezpłatny

Tematem wykładu będzie analiza publicznych narracji odnośnie Dnia Kobiet. Narracje te funkcjonują w polskiej przestrzeni publicznej, gdzie postrzeganie kobiet jako „sanktuariów” kultury i narodu skonfrontowane zostaje z postulatami feministycznymi. W ten sposób powstaje dyskursywna przestrzeń, w której same kobiety często jawią się jako kategoria pozbawiona głosu i realności.

dołącz do wydarzenia

print