GION MATSURI. Wokół japońskich festiwali. Fotografie Magdaleny Słowik i Leszka Kobylańskiego

Wystawa Gion Matsuri – wokół japońskich festiwali zabiera nas w świat barwny i radosny, lecz niepozbawiony odrobiny powagi i ukrytych znaczeń. Matsuri, czyli japońskie festiwale shintō (tradycyjnej religii Japończyków), to nie tylko dobra zabawa, tańce, wyśmienite jedzenie i sake. To także tradycja i ludzie bardzo do tej tradycji przywiązani.
Matsuri odbywają się w całej Japonii i mogą mieć wymiar lokalny lub ogólnokrajowy. Stanowią łącznik między światem ludzi a krainą kami, czyli bóstw. W religii shintō mamy do czynienia z ogromną ich liczbą i przybierać mogą one niezliczone wręcz formy. Matsuri często odbywają się w ważnych momentach cyklu uprawy ryżu lub w rocznicę ważnych wydarzeń historycznych. Właściwie każdy festiwal zawiera w sobie te same stałe elementy: rytualne oczyszczenie za pomocą wody lub ognia; złożenie ofiary; procesja przenoszenia kami z sanktuarium do tymczasowego miejsca pobytu na czas trwania festiwalu oraz na jego zakończenie procesja, podczas której kami powraca do sanktuarium. Każde matsuri posiada również pewne charakterystyczne elementy właściwe tylko dla danego festiwalu. Gion Matsuri odbywa się w Kioto, kulturalnej stolicy Japonii. Jest jednym z najważniejszych i najstarszych japońskich festiwali shintō. Pierwszy odbył się już w IX wieku, gdy miasto opanowała zaraza. Aby przebłagać Gozu Tennō, bóstwo odpowiedzialne za nieszczęście miasta, wznoszono modły oraz obnoszono po Kioto 66 halabard symbolizujących prowincje cesarskie. Od X wieku festiwal odbywa się każdego roku w lipcu. Związany jest z sanktuarium Yasaka, dawniej zwanym Gion. Obchody Gion Matsuri trwają praktycznie cały miesiąc, a towarzyszą im różne rytuały i ceremonie. Jednym z najważniejszych i najbardziej widowiskowych momentów jest dzień 17 lipca. Ma wtedy miejsce wielka procesja wozów-platform Yamaboko Junko, której w większości poświęcona jest wystawa.

print