Fotografie Zygmunta Rytki

Zygmunta Rytkę (1947–2018) można określić jako artystę wielowymiarowego, który w twórczości sięgał od śmiałych eksperymentów z formą i treścią w nurcie sztuki postkonceptualnej po głębokie refleksje nad obecnością człowieka w naturze. Jego prace stanowią fascynujący wkład w rozwój sztuki oraz są bodźcem do rozważań nad nowymi mediami.

11 marca 2023 r. obchodziłby swoje 77 urodziny. Jubileusz jest pretekstem do przypomnienia pionierskich działań artysty w obszarze sztuki postkonceptualnej, gdzie poszukiwał nowych form wyrazu i interpretacji rzeczywistości, a także czynionych przez niego analiz nowych mediów, co stanowiło integralną część jego artystycznego świata. Autorskie podejście Rytki do technologii otwiera nowe perspektywy i wciąż inspiruje do myślenia o sztuce w kontekście współczesnych wyzwań i możliwości.

W ramach wystawy „Bożenna Biskupska. Artystka i Budowla Możliwa” zaprezentowane zostały w Pawilonie Czterech Kopuł wcześniej niepublikowane fotografie Zygmunta Rytki, stanowiące swego rodzaju autoportret. Artysta uwiecznił swoje odbicie w lusterku pojazdu, którym poruszał się pod koniec życia po Sokołowsku, jednocześnie dokumentując zmiany zachodzące w tej miejscowości.

Fotografie zostały wybrane przez Bożennę Biskupską, jego wieloletnią partnerkę życiową, z którą współpracował przy tworzeniu ośrodka sztuki współczesnej w Sokołowsku. Jest to miejsce, gdzie sztuka współczesna staje się areną inspiracji, dialogu i wymiany myśli.

Obopólne zrozumienie miedzy twórcami można zauważyć w podobnym pojmowaniu sztuki współczesnej oraz oszczędną w wyrazie formę jej przedstawienia i dokumentacji. Prace artystów poruszają tematy związane z ludzką wrażliwością, procesem przemijania oraz zmian, jakich dokonuje czas i natura.

Jenka Minh, Dział Promocji i Komunikacji MNWr

■ Zoom na muzeum – zapraszamy również do lektury innych tekstów ➸
 

print