Finisaż wystawy: Metal – Mazur – Metal

Zapraszamy na spotkanie z autorami wystawy Ryszardem Mazurem i jego córki Agnieszki . Ryszard Mazur jest najbardziej znanym wrocławskim artystą -kowalem , którego prace na trwałe wpisały się w krajobraz Wrocławia. Spotkanie rozpocznie się od godz. 10 00.

print