Filet (koronka siatkowa)

Organizacja: Fundacja OVO dla Kultury i Edukacji
we współpracy z Muzeum Etnograficznym
we Wrocławiu
Partner: Gmina Wrocław
zapraszają na spotkanie warsztatowe
w Muzeum Etnograficznym
Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu:
17 maja 2008 sobota godz.12:00 Tkactwo deseczkowe
poprowadzi Magdalena Michalak
Program dofinansowany jest przez Gminę Wrocław

print