Dzień otwarty wokół wystawy

Zapraszamy:
godz. 12 00 – O historii, stroju, języku Wilamowian opowie i oprowadzi po wystawie Tymoteusz Król.
godz. 13 00 – Warsztaty:
– Język wilamowski w piosence; nauka słów
wilamowskich
– Taniec wilamowski – pierwsze kroki

print