Dzień Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej w Muzeum Etnograficznym

9 lutego 2023

Obchodzony 9 lutego Dzień Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej został ustanowiony decyzją Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego cztery lata temu, w rocznicę powstania w 1895 r. we Lwowie Towarzystwa Ludoznawczego.

W tym roku święto odbyło się pod hasłem „ETNObiblioteki. Od rękopisów do baz danych”. Do akcji włączyły się również etnografki z wrocławskiego Muzeum Etnograficznego, dzieląc się filmowymi historiami swoich etnograficznych księgozbiorów czy świętując 70-lecie współpracy PTL z Uniwersytetem Wrocławskim, między innymi Olga Budzan z Działu Edukacji ME opowiedziała o tym, jakie skarby kryje jej domowa biblioteczka ➸

W uroczystości 70-lecia współpracy PTL z Uniwersytetem Wrocławskim udział wzięli Grażyna Piotrowicz (dyrektorka Biblioteki UWr), Elżbieta Berendt (kierowniczka Muzeum Etnograficznego Oddziału Muzeum Narodowego we Wrocławiu, członkini Prezydium Zarządu Głównego PTL), prof. Artur Błażejewski (prorektor UWr ds. badań naukowych), dr hab. prof. UWr Katarzyna Majbroda (wiceprezeska Zarządu Głównego PTL, Przewodnicząca Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym we Wrocławiu) oraz Paulina Suchecka (Dział Edukacji ME, Biblioteka PTL).

Fot. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Warto pamiętać, że Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu jest jedyną placówką na Dolnym Śląsku, która specjalizuje się w etnograficznej dokumentacji regionu, a także opisie oraz interpretacji jego kulturowej zmienności. Stoi za tym grono specjalistek i specjalistów, pasjonatów, których intensywna praca pozwala na pamiętanie o tym, co było, oraz odkrywanie nieznanych kart z przeszłości Dolnego Śląska, gdzie spotkały się tradycje: przedwojenna – miejscowa – i powojenna – osób przyjezdnych. Działania etnografów skupiają się nie tylko na poznawaniu historii mniej lub bardziej odległej, pod uwagę brana jest również teraźniejszość, w której twórczość ludowa i nieprofesjonalna są zjawiskami wciąż żywymi i aktualnymi, a także dziedzictwo kulturowe regionu kształtujące współczesność.

■ Aktualności i fotorelacje ➸
 

print