Drzewo leżące Pawła Frąckiewicza

Wykonane ołówkiem i piórem na papierze w 2004 i 2005 roku rysunki Pawła Frąckiewicza Drzewo leżące to seria pięciu rysunków, które w całości tworzą wielkoformatową pracę o wymiarach 98 × 310 cm.

Wraz z zakupionymi w 2023 roku przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu dwoma innymi rysunkami: Drzewo stojące 1 oraz Drzewo stojące 2, uzupełniają cykl „Drewno na opał”.

Pokazywano je m.in. w China Printmaking Museum w Guanlan (Shenzhen, Chiny) w ramach prezentacji Wrocławskiej Szkoły Grafiki.

Paweł Frąckiewicz, profesor zwyczajny na Wydziale Grafiki ASP we Wrocławiu, prowadzi jedną z najlepiej zorganizowanych i wyposażonych pracowni litografii w Polsce. Uprawia rysunek, grafikę i malarstwo. Brał udział w ponad 150 wystawach zbiorowych w Polsce, Europie i obu Amerykach, był stypendystą jednej z najlepszych szkół grafiki i rysunku na świecie – Tamarind Institute w Albuquerque (Nowy Meksyk, USA).

Jako artysta prezentuje doskonały warsztat oparty na perfekcji rysunku osiągniętego w wyniku setek czy nawet tysięcy godzin spędzonych nad każdą z prac. Stosowana przez Frąckiewicza technika jest czasochłonna, ponieważ do rysowania używa narzędzi pozostawiających bardzo drobny ślad, a efekt końcowy osiąga dzięki zagęszczaniu materii powstającej z niezliczonych przecinających się linii, punktów i węzłów o różnym natężeniu.

W artystycznych poszukiwaniach – jak mówi – „omija trakt tradycyjnie pojmowanej syntezy i analizy, wybierając wariantowość, która daje możliwość pochylenia się nad każdą sytuacją z osobna”.

Objawiając się jako wizerunki quazi-fotograficzne, zaprezentowane tytułowe drzewa to wyabstrahowane z otoczenia, uwypuklone figury.

„Egzystują niczym zjawy, które charakteryzują się ukradkową i nieuchwytną widzialnością tego, co niewidzialne” – podsumowuje artysta, któremu zależy na tym, by obrazy natury, oparte na motywach zaobserwowanych w przyrodzie, stały się również obrazami natury obrazu.

„Stosuję prostokątny, tradycyjny format a jednocześnie go kwestionuję i naruszam. Przekraczam ustalone granice poprzez ekspansywne działanie form wdzierających się do środka – niejako spoza obrzeża obrazu. Kreślę twarde formy geometryczne i miękkie formy organiczne, nie odżegnując się przy tym od gestów spowinowaconych ze sztuką Dalekiego Wschodu. Balansuję pomiędzy pozytywem i negatywem po to, żeby zachwiać relację ‘obecnego’ i ‘nieobecnego’”.

Zakupione rysunki Pawła Frąckiewicza doskonale uzupełniają bogaty zbiór prac artystów związanych z Wrocławiem, poszerzając prezentację sylwetek profesorów wrocławskiej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, dzisiejszej Akademii Sztuk Pięknych.

Justyna Chojnacka, Dział Grafiki i Rysunku MNWr

■ Zoom na muzeum – zapraszamy również do lektury innych tekstów ➸
 

print