Drzewo genealogiczne

6.07, g. 12:00 ➸ warsztaty dla dzieci

Wakacyjne warsztaty rodzinne dla dzieci w wieku 7–12 lat, towarzyszące wystawie „Nie zapomnisz. Pamięć, pamiątka, pamiętnik”, prowadzenie: Paulina Suchecka

Kim są przodkowie? Czy znamy naszych pradziadków, dziadków (i ich rodzeństwo), rodzeństwo rodziców? Jak narysować, namalować, przestawić powiązania rodzinne? Spróbujemy! Podpowiedzią będą przykłady na wystawie – zobaczymy ją wspólnie.

Spotkanie w przestrzeni Muzeum Etnograficznego. Bilety w cenie 5 zł do nabycia w kasie muzeum. Zapisy w tygodniu poprzedzającym zajęcia: edukacja@muzeumetnograficzne.pl lub 71 344 33 13 (od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00–16.00). Prosimy o informację w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w spotkaniu.

■ Wydarzenia edukacyjne ➸
■ Fotorelacje edukacyjne ➸

 

print