Dolny Śląsk. Lud, jego zwyczaje, sposób życia, pieśni, muzyka i tańce…

W dniach od 17 października do 17 listopada trwać będzie promocja projektu „Dolny Śląsk. Lud, jego zwyczaje, sposób życia, pieśni, muzyka i tańce…”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu „Kolberg 2014 – Promesa” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca. Projekt zakłada powstanie 15 filmów poświęconych przedstawicielom wszystkich powojennych grup osadniczych (w tym mniejszości narodowych i etnicznych) oraz pozostałej na tym terenie polskiej i niemieckiej ludności autochtonicznej
Projekcjom reklamowym w Muzeum Etnograficznym przez miesiąc towarzyszyć będzie ekspozycja korespondujących z filmami graficznych plansz z wybranymi kadrami z filmów i krótką charakterystyką każdej grupy. Pokazane zostaną także pierwsze, dziewiętnastowieczne wydania Dzieł Wszystkich Oskara Kolberga oraz komplet ich reedycji, wydanych przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze i Instytut im. Oskara Kolberga.

print