„Dolnoślązacy…” – oprowadzanie po wystawie w PJM

3.09, g. 15:00

Oprowadzanie po wystawie „Dolnoślązacy. Pamięć, kultura, tożsamość” z tłumaczeniem na Polski Język Migowy
Prowadzenie: Paulina Suchecka oraz tłumaczka Agata Mazieńczuk

Wystawa stała w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu opowiada o Dolnym Śląsku i jego skomplikowanej historii, przełamanej przez drugą wojnę światową. Losy jego mieszkańców pokazane są przez zabytki ilustrujące kulturę ludową tych, którzy mieszkali na Dolnym Śląsku przed II wojną światową i tych, którzy po wojnie na te ziemie przybyli.
Prezentowane są kolekcje: malowanych mebli, malarstwa na szkle, dolnośląskich czepców, uli figuralnych, form piernikarskich, a także zabytki pozyskane od powojennej ludności napływowej.

Spotkanie w przestrzeni Muzeum Etnograficznego. Bilety w cenie 3 zł do nabycia w kasie muzeum. Zapisy w tygodniu poprzedzającym zajęcia: edukacja@muzeumetnograficzne.pl (ew. 71 344 33 13).

■ Wydarzenia edukacyjne ➸
■ Fotorelacje edukacyjne ➸
■ Zajęcia dla osób z niepełnosprawnościami ➸

 

print