Dni Lwowskie

W ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa „Korzenie tradycji od ojcowizny do ojczyzny” zapraszamy: 20 wrezśnia godz.11 – prelekcja prof. dr hab. Waldemara Wawrzyniaka – „Architekci lwowscy w dziele odbudowy Wrocławia”; godz. 13 – występ lwowsloego zespołu folklorystycznego „Ferajna”.
20 września gosz. 11 – prelekcja dr Danuty Nespiak – „Szkolnictwo wyższe – z ojcowizny do ojczyzny.

print