CZAS NASZ | UNSERE ZEIT | OUR TIME


Magdalena Abakanowicz w Albertinum (SKD) w Dreźnie

2 października 2020 – 18 kwietnia 2021

Kuratorki wystawy: Iwona Dorota Bigos, Konstanze Rudert


W ramach jednego projektu „CZAS NASZ | UNSERE ZEIT | OUR TIME” najbardziej znane prace Magdaleny Abakanowicz ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu TłumKlatka pokazywane są czasowo w drezdeńskim Albertinum. Widzowie polscy natomiast w tym samym okresie mogą obejrzeć w Pawilonie Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej instalację Sandmühle (Młyn piaskowy) Günthera Ueckera – jednego z najwybitniejszych współczesnych artystów niemieckich.

Byli równolatkami, rocznik 1930. Magdalena Abakanowicz niestety już nie żyje († 2017), Günther Uecker w marcu 2020 roku skończył 90 lat. Twórczość obojga wybitnych artystów w wielu płaszczyznach interpretacyjnych dotyka istotnych i egzystencjalnie ważnych tematów. Kwestia kondycji i pozycji człowieka w obecnym świecie – od lat 80. XX w. pozostająca w centrum uwagi twórców tego pokolenia – jest aktualna dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek.

Grupa Tłum składająca się z 26 postaci stworzonych przez Magdalenę Abakanowicz w przeciągu lat 1986–1994 należy obok Abakanów do najbardziej rozpoznawalnych prac artystki znajdujących się w zbiorach wrocławskiego muzeum. Figura człowieka jest stale powtarzającym się wątkiem w jej twórczości, a motyw grupy zunifikowanych bezgłowych – i przez to pozbawionych autonomii, czyli twarzy – sylwetek otwiera szerokie pole możliwych interpretacji. Postacie te mogą reprezentować każdego człowieka z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Figury powielone i ustawione w milczący, ale kroczący przed siebie tłum mogą stać się symbolem zarówno protestu i siły niszczącej, jak również niemocy skazanej na zniszczenie. Wymownym komentarzem do Tłumu jest druga prezentowana praca artystki – Klatka, ukazująca bezgłową figurę uwięzionego.

Podczas konferencji prasowej w drezdeńskim Albertinum przed otwarciem wystawy dr Barbara Banaś, zastępca dyrektora Muzeum Narodowego we Wrocławiu, powiedziała: „Prezentujemy w Dreźnie wybrane dzieła światowej sławy polskiej artystki Magdaleny Abakanowicz. Abakanowicz to postać wyjątkowa, która pozostawała w polskiej sztuce indywidualnością odrębną, artystka osobną. Nie angażującą się w żadne nurty i grupy artystyczne, konsekwentnie poszukującą własnej drogi, przełamującą stereotypy podziałów dyscyplin artystycznych.
Artystkę pasjonowało badanie natury i postrzeganie relacji człowiek-natura. To właśnie dlatego jej prace mają tak uniwersalny charakter i potrafią zachwycić odbiorców z różnych kręgów kulturowych. Dziś, co ważne, nie straciły na swoistej aktualności i możemy widzieć jej w kontekście dramatycznych wydarzeń naszych czasów – zagrożeń klimatycznych, tragicznych losów migrantów, naszego zagubienia i strachu, który niestety nie czyni nas lepszymi”.

Instalację Sandmühle (Młyn piaskowy) Günthera Ueckera można oglądać w Pawilonie Czterech Kopuł w terminie od 25.10.2020 do 25.04.2021.
Obu prezentacjom towarzyszy rozbudowany program edukacyjny.

Projekt realizowany wspólnie z Instytutem Adama Mickiewicza.
Logotypy MNWr, Albertinum, Instytut Adama Mickiewicza

— Instalacja Günthera Ueckera w Pawilonie Czterech Kopuł ➸
— Fotorelacja z przygotowań do wystawy ➸
— Fotorelacja z konferencji prasowej w Dreźnie ➸
— Otwarcie wystawy ➸

 

print