Rodzinny quiz o Panoramie Racławickiej – regulamin

Panorama Racławicka

Konkurs rozstrzygnięty 4 maja 2020 r., zwycięzcą został gracz o imieniu Piotr
(odbiór nagrody ustalony zostanie mailowo).

Przejdź do gry ➸


Regulamin konkursu

Przepisy ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Narodowe we Wrocławiu z siedzibą przy placu Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław, zwane dalej Organizatorem.
 2. Organizator przygotuje i przeprowadzi Konkurs „Rodzinny quiz o Panoramie Racławickiej”, zwany dalej Konkursem zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 3. Konkurs trwa w dniach: od 1 maja 2020 r. (od godz. 7:00) do 3 maja 2020 r. (do godz. 24:00).
  Quiz dla każdego gracza dostępny jest tylko 2 razy
  .
 4. Konkurs polega na rozwiązaniu quizu zamieszczonego na profilu Panoramy Racławickiej na Facebooku.
  Nagrodę zdobędzie osoba, które odpowie poprawnie na wszystkie pytania w jak najkrótszym czasie.

Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Konkurs ma charakter otwarty.
 2. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest polubienie profilu Panorama Racławicka na Facebooku. 
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione w Muzeum Narodowym we Wrocławiu oraz członkowie ich rodzin pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym.
 4. Każdy uczestnik wyraża zgodę na: przetwarzanie przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu swoich danych osobowych do celów przeprowadzenia konkursu oraz ogłoszenia zwycięzców; zweryfikowanie przez pracownika Muzeum Narodowego we Wrocławiu danych osobowych w przypadku osobistego odbioru nagrody.

Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 4 maja 2020 r
 2. Wyniki zostaną ogłoszone na Facebooku Panoramy Racławickiej we Wrocławiu oraz na stronie mnwr.pl.
 3. Nagrodą w konkursie jest publikacja dla dzieci „Przygoda z Super-Tadem” oraz gadżety MNWr (cukierki, brelok i przypinka).
 4. Nagrody zostaną przesłane pocztą lub zwycięzca będzie je mógł odebrać osobiście w Gmachu Głównym MNWr po uprzednim ustaleniu terminu z Organizatorem.

Postanowienia końcowe

 1. Muzeum zastrzega sobie prawo usuwania postów i komentarzy, które w jakikolwiek sposób naruszają dobre imię Muzeum i/lub zawierają treści obraźliwe oraz niezgodne z ogólnie przyjętymi normami.
 2. Naruszenie niniejszego regulaminu powoduje utratę prawa uczestnictwa w konkursie oraz utratę prawa do otrzymania nagrody.
 3. Konkurs został ogłoszony w dniu 1.05.2020 r.

Administratorem danych osobowych osób biorących udział w konkursie jest Organizator. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych znajdują się na stronie Organizatora Muzeum Narodowe we Wrocławiu: mnwr.pl/Polityka prywatności. Dane osobowe podane przez uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji konkursu oraz wszelkich działań informacyjnych, promocyjnych i archiwizacyjnych związanych z konkursem.

Quiz organizowany jest z wykorzystaniem platformy Fyrebox. Informacja dotycząca ochrony i przetwarzania danych osobowych przez właściciela aplikacji Fyrebox znajduje się na stronie: https://www.fyrebox.com/pl/privacy               

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych przez Fyrebox.

 

print