Ceremonia Pełni/Full Moon Gonging – koncert gongów / 5.10, g. 20:00

wydarzenie towarzyszące wystawie „Świat miedzi, świat mosiądzu – kotlarstwo”
Grupa Niburu Michała Litwińca i Tomka Niewiadomego powstała we Wrocławiu osiem lat temu. Pierwotnym ce¬lem zespołu było tworzenie sesji muzyczno-relaksacyj-nych nazywanych „masażem dźwiękiem”, „relaksacyjną kąpielą w dźwiękach instrumentów archaicznych”. Sesje, poprzez specyfikę brzmienia gongów i towarzyszącego im instrumentarium, mają – zdaniem muzyków – wspie¬rać świadomość kulturowo-ekologiczną. W Muzeum Etnograficznym grupa Niburu wykorzysta nie tylko instrumenty, którymi dysponuje, ale zagra na obiektach miedzianych pokazywanych na wystawie „Świat miedzi, świat mosiądzu – kotlarstwo”.
Wstęp z biletem na wydarzenie

print