Cenny dar prof. Kazimierza Czaplińskiego

2 sierpnia 2023

Muzeum Narodowe we Wrocławiu otrzymało od prof. Kazimierza Czaplińskiego cenny dar – teczki z archiwaliami dokumentującymi ponad 30 lat pracy na rzecz Muzeum „Panorama Racławicka”.

Fot. Anna Kowalów

Kazimierz Czapliński jest wybitnym polskim inżynierem budownictwa, profesorem zwyczajnym, który w latach 1957–1996 pracował na Politechnice Wrocławskiej, gdzie pod koniec aktywności zawodowej był dziekanem Wydziału Budownictwa. Był także prezesem zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej we Wrocławiu (1966–1984), należał do Arcybiskupiej Rady Społecznej i Arcybiskupiego Komitetu Charytatywnego (od 1982), a w latach 1994–1998 był przewodniczącym Krajowej Rady Katolików Świeckich.

Fot. arch. PWr

Profesor Kazimierz Czapliński zapisał się w historii Panoramy Racławickiej złotymi zgłoskami. Najpierw jako członek trzeciego Społecznego Komitetu Panoramy Racławickiej (1980–1985), a przez blisko 30 lat jako przewodniczący Stowarzyszenia „Społeczny Komitet Panoramy Racławickiej”, które wznowiło działalność 28 listopada 1989 r.

Była to społeczna działalność, pełna oddania i życzliwości dla tej chluby naszego muzeum i najcenniejszego dzieła sztuki. W związku z tym, że Stowarzyszenie wypełniło swoją misję i z dniem 5 sierpnia 2020 r. zakończyło działalność, profesor Kazimierz Czapliński podjął decyzję o przekazaniu do zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu całego bogatego archiwum, jakie zgromadził w czasie swojej wieloletniej działalności w Stowarzyszeniu. Nastąpiło to 2 sierpnia 2023 r.

Za ten szczodrobliwy gest, za pamięć i życzliwość, za wsparcie, za całą wieloletnią pracę na rzecz Panoramy Racławickiej pragniemy bardzo serdecznie podziękować profesorowi Kazimierzowi Czaplińskiemu. Jest wyjątkowym przyjacielem Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Jesteśmy Mu bardzo wdzięczni!

dr hab. Piotr Oszczanowski, dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu

■ Aktualności i fotorelacje ➸

 

print