„BYpass…” – #kolekcjaodAdoŻ — F

Prace pokazane w Pawilonie Czterech Kopuł na ekspozycji „BYpass. Wystawa pandemiczna” wybrano ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu według klucza alfabetycznego oraz parytetowego, bo na równi prezentowane są dzieła artystek i artystów. Niniejszy cykl przybliża ich sylwetki. Kolejna litera to eF jak Ferenz.

F jak Ferenz
Ludwik Ferenz w 1973 r. ukończył wrocławską Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w pracowni szkła Ludwika Kiczury. Wtedy też zrealizował prezentowane powyżej prace. W latach 70. XX w. wspólnie z Kazimierzem Krawczykiem i Czesławem Zuberem zapoczątkował nowy nurt w szkle polskim, polegający na realizacjach artystycznych w typie instalacji w przestrzeni.
Ferenz przez kilka lat pracował jako pedagog w macierzystej uczelni, był też projektantem w Hucie Szkła Artystycznego „Barbara” w Polanicy-Zdroju. W 1982 wyjechał do Australii, gdzie mieszka do dziś.

#zoom_na_muzeum – zapraszamy również do lektury innych tekstów ➸

 

print