„BYpass…” – #kolekcjaodAdoŻ — E

Prace pokazane w Pawilonie Czterech Kopuł na ekspozycji „BYpass. Wystawa pandemiczna” wybrano ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu według klucza alfabetycznego oraz parytetowego, bo na równi prezentowane są dzieła artystek i artystów. Niniejszy cykl przybliża ich sylwetki. W części kolejnej – litera E.

E jak Eidrigevičius
Sztuka malarza i rysownika Stasysa Eidrigevičiusa (ur. 1949), o charakterystycznym surrealistycznym rodowodzie, kojarzona jest m.in. dzięki jego plakatom do filmów, jak na przykład Nostalgia Andrieja Tarkowskiego czy Przesłuchanie Ryszarda Bugajskiego.
W twórczości artysta buduje spójną wizję świata utrzymanego w nastroju „pogodnego mądrego smutku”. Swój oryginalny i rozpoznawalny styl rysunkowy wypracował już we wczesnych miniaturach ukazujących niepokojący, odrealniony błękitnoszary świat, w którym pojedyncze przedmioty urastały do rangi symbolu. Na wystawie obejrzeć można 12 prac tego artysty.

E jak Eysymont
Praca Haliny Eysymont (ur. 1932), którą można obejrzeć na wystawie w Pawilonie Czterech Kopuł, pochodzi z okresu fascynacji artystki hiperrealizmem przypadającym na początek lat 70. XX. Eysymont maluje wtedy utrzymane w poetyckiej konwencji syntetycznie ujęte współczesne kadry – miejskie nokturny czy zurbanizowane pejzaże. Na obrazie Park jurajski w PGR Grabno maszyny rolnicze ukazane zastały jako emanujące czerwienią zastygłe sylwety wyabstrahowane z realiów gospodarstwa wiejskiego.

#zoom_na_muzeum – zapraszamy również do lektury innych tekstów ➸

 

print