Był taki czas…Pogranicze śląsko -wielkopolskie w latach 1918 – 1958

Scenariusz wystawy opracowany został A. i K.Zielniców, autorów książki „Był taki czas… Pogranicze polsko – niemieckie (Syców – Kępno – Ostrzeszów) Wspomnienia i relacje z lat 1918- 1958”. Wernisaż połączony będzie z promocją książki.
Wystawa towarzyszy tegorocznym obchodom EDD. Przedstawia kamienie milowe w dziejach pogranicza; jest studium przypadku historii lokalnej i tym samym dopełnia wystawę stałą Muzeum „Dolnoślązacy. Pamięć, kultura, tożsamość”. Chętni będą mogli posłuchać także oryginalnych, archiwalnych zapisów pieśni ludowych zanotowanych w terenie przez Józefa Majchrzaka – etnografa i muzykologa.
Atrakcją wystawy będą także prezentacje realistycznych obrazów rekonstrukcji wykonanych w technice 3D przez FX Studio. FX Studio jest grupą młodych ludzi, którzy współpracują ze sobą przy tworzeniu grafiki komputerowej i fotorealistycznych wizualizacji. Współpraca ta trwa już dwa lata, a rozpoczęła się przy projekcie wirtualnej rekonstrukcji zabudowy Sycowa, który został pokazany podczas EDD w roku 2009.
Celem projektu 3D była drobiazgowa rekonstrukcja fasad zamku książąt kurlandzkich w Sycowie, jego otoczenia, palmiarni, które zburzono po wojnie. Aby uzyskać planowany efekt dokonano analizy ponad 100 przedwojennych i powojennych zdjęć obiektu, a także oparto się na wielu materiałach źródłowych. Analiza posłużyła do stworzenia wirtualnego, cyfrowego świata. Przy rekonstrukcji wykorzystano najnowsze technologie służące cyfrowej rekonstrukcji i wizualizacji zabytków.

print