BARDEJOV – ŚWIATOWE DZIEDZICTWO UNESCO

Wystawa przedstawia historię Bardejowa – miasta we wschodniej części Słowacji, które w 2000 r. wpisane zostało na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Na wystawie będzie można poznać dzieje gospodarcze miasta, jego rozwój kulturalny oraz bliskie związki z Polską. Ważnym elementem prezentacji są także informacje o wielokulturowości Bardejowa ze szczególnym wyodrębnieniem suburdium – unikatowej enklawy nieistniejącego już w mieście świata społeczności żydowskiej. Dopełnieniem wystawy staną się kopie archiwaliów z końca XIX w. oraz publikacje związane z historią miasta. Zaplanowano także pokaz kilku modeli cerkwi unickich z pogranicza polsko-słowackiego.

Wystawę patronatem honorowym objęli Ambasador Republiki Słowackiej w Polsce Dušan Krištofík oraz Burmistrz Miasta Bardejow Boris Hanuš.

Wystawa przygotowana przez Urząd Miasta Bardejow, Muzeum Szariszskie w Bardejowie oraz Konsulat Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie i Instytut Słowacki w Warszawie.

print