August II i jego kamień filozoficzny


Porcelana miśnieńska w zbiorach polskich

7 grudnia 2019 – 15 marca 2020

Muzeum Sztuki Dalekiego Wschodu w Kamienicy pod Gwiazdą
Muzeum Okręgowe w Toruniu

Król polski i elektor saski August II był wybitnym kolekcjonerem i koneserem „białego złota”. To dzięki niemu odkryta została receptura porcelany i powstała pierwsza w Europie wytwórnia tego rodzaju ceramiki. To właśnie toruńska kolekcja oraz porcelana wytworzona w manufakturze przez niego założonej jest treścią wystawy prezentowanej w Toruniu.

Kamienica pod Gwiazdą może poszczycić się najwspanialszą ekspozycją stałą sztuki Dalekiego Wschodu w Polsce. Trzon jej stanowi kolekcja porcelany chińskiej i japońskiej z wyrytymi na spodniej stronie numerami inwentarzowymi królewskiego zbioru, owymi liczbami zwanymi Johanneumsnumeren. Zbiór ten liczący szesnaście obiektów oparty w dużej części na darowiźnie Tadeusza Wierzejskiego i uzupełniany przez lata jest największym tego typu zbiorem w polskich muzeach.

Na wystawie prezentowane są wyroby dalekowschodnie, kamionka bötgerowska, porcelana zdobiona poza manufakturą, porcelana z dekoracją w stylu J.G. Höroldta, porcelana z kwiatową dekoracją orientalną, porcelana z dekoracją w stylu europejskim, elementy serwisów herbowych, figurki Polaków oraz inne wyobrażenia plastyczne poświadczające kunszt artystów miśnieńskich.

Treścią ekspozycji są ponadto portrety przedstawiające Augusta II i Augusta III oraz rodzinę elektorską, a także miniatury malarskie, między innymi znakomity portret Augusta III namalowany przez Louisa de Silvestra, oraz wiele pamiątek związanych z epoką saską.

Wystawa ukazuje nie tylko przepych dworu saskiego, ale także Wettinów jako wybitnych znawców sztuki i kolekcjonerów, łamiąc tym stereotypy zakorzenione w świadomości przeciętnego odbiorcy postrzegającego epokę saską jako okres skrajnie negatywy w historii Polski.

Wśród dzieł znajdują się również zabytki z kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

 

 

print