Aśka Borof. Powszednie misterium
[wystawa czasowa]


27 kwietnia – 18 sierpnia 2024

Kuratorka wystawy: Olga Budzan


Obrazy na płótnie, haftowane makatki czy tradycyjne wycinanki to prace, którymi Aśka Borof przenosi widzów w świat, gdzie religia przeplata się z magią. Poruszane przez artystkę tematy mają wymiar uniwersalny – dotyczą życia ludzkiego od narodzin aż do śmierci, ale także przesądów, wierzeń i marzeń. Wystawa jest celebracją powszedniego misterium, którego bohaterkami są przyjaciółki, sąsiadki, postacie Marii i świętych.

Prace artystki odwołują się także do pierwotnego sensu sztuki – mediacji. Poprzez sztukę, obiekty wotywne artystka prosi o zdrowie dla siebie i najbliższych. Przygląda się pięknu katolickiego rytu bez uprzedzeń, a przecież najtrudniej dostrzec piękno w tym, co bliskie i codzienne. Aśka Borof niczym etnografka dokumentuje też przemijające piękno Górek Zachodnich, dzielnicy Gdańska, w której mieszka i pracuje.

Realizacja: Aśka & Borys Borof

Swoimi pracami przypomina odbiorcy o znaczeniu rytuałów i często odwołuje się do pierwotnej, sakralnej funkcji sztuki. Jej obrazy i obiekty odnoszą się do archaicznego pojmowania sacrum, gdzie obraz sam w sobie stanowi obiekt kultu. Artystka dostrzega sacrum tam, gdzie być może go nie ma. W podwórzu, w gęsi, w kobiecie siedzącej w autobusie. Jej twórczość ma też charakter utylitarny, porządkuje świat, upamiętnia miejsca i osoby, ale ma też je chronić.

Na wystawie można zatem zobaczyć amulety, wota oraz inne obiekty kultu i mocy. Bogato zdobione, pięknie skomponowane, zachwycające różnorodnością materiałów – są dla Borof polem twórczej ekspresji. Spełniają także podstawową rolę, do której zostały powołane – są obiektami, w których złożony i zamknięty jest ból, prośba i dziękczynienie. Poprzez sztukę i tworzone obiekty wotywne prosi o zdrowie dla siebie i najbliższych. Przygląda się katolickim rytuałom bez uprzedzeń, dostrzegając piękno w tym, co bliskie i codzienne.

Z kolei w serii obrazów „Dzielnica Górki Zachodnie” artystka dokumentuje przemijające piękno tej dzielnicy Gdańska, w której na co dzień mieszka i pracuje. Obrazy, niczym swoista etnograficzna monografia wsi, przedstawiają przyrodę i zwierzęta, kulturę materialną i niematerialną, ale też mieszkańców i ich zachowania.

▶ Fotorelacja z otwarcia wystawy ↡

Fot. W. Rogowicz

▶ Przygotowania do wystawy ↡

Fot. W. Rogowicz

 

print