Archiwum Czyżowicza

W 2015 roku Muzeum Narodowe we Wrocławiu kupiło do zbiorów swojego oddziału, Muzeum Etnograficznego, 2310 negatywów fotografii autorstwa Augustyna Czyżowicza (1939–2020).

Genialny fotograf amator z pasją dokumentował w latach 1956–1960 i w dekadzie lat 80. życie lokalnej społeczności wsi Brzózka koło dolnośląskiego Wołowa, którą po II wojnie światowej zasiedlili mieszkańcy Sąsiadowic – miejscowości położonej w pobliżu Sambora na dawnych Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej Polskiej, skąd wywodziła się także jego rodzina.

Wszystkie fotografie wykonane zostały aparatem Belfoca, który Augustyn Czyżowicz otrzymał od ojca w 1956 r. Aparat fotograficzny w tamtych czasach, szczególnie na wsi, stanowił rzadkość, dlatego jego właściciel szybko stał się kimś w rodzaju lokalnego kronikarza wspólnoty.

Zapraszany był na wszystkie istotne wydarzenia, uroczystości, które wymagały upamiętnienia, ale obecny był również w codziennym życiu wsi: przy pracy, podczas spotkań i zabaw towarzyskich.

Te czarno-białe zdjęcia doskonale oddają klimat czasów, w których powstały. Ich autor w wyjątkowy sposób potrafił dostrzec i uwiecznić bliski mu fragment świata, ocalić go od zapomnienia.

Obchodzony w sierpniu Światowy Dzień Fotografii jest świetną okazją do odwiedzin strony internetowej poświęconej Augustynowi Czyżowiczowi i jego kolekcji ➸ Ten imponujący fotograficzny pamiętnik codziennego i odświętnego życia wsi Brzózka i jej okolic przenosi widza w niezwykły świat historii i obyczajowości dolnośląskiej wsi II połowy XX w.

■ Archiwum Czyżowicza ➸
■ Zoom na muzeum – zapraszamy również do lektury innych tekstów ➸

 

print