ANIOŁY Jarosława Furgały

Jarosław Furgała-rzeźbiarz, malarz
Urodził się 5 VII 1919 r. w Lubaczowie, woj. przemyskie, po II wojnie światowej osiadł we wsi Polwica k/Oławy, woj. wrocławskie. Obecnie mieszka w Brzegu, woj. opolskie. Rzeźby J. Furgały spotkały się z niezwykle żywym zainteresowaniem. Od 1973 r. rzeźbiarz zapraszany był
na niemal wszystkie konkursy sztuki ludowej, regionalne
i ogólnopolskie. W 1990 r. został laureatem nagrody im. Oskara Kolberga.
J. Furgała jest rzeźbiarzem bardzo pracowitym o dużej inwencji i wyobraźni twórczej, zdolny, szukający ciągle nowych tematów, nie lubiący powielać tych samych prac. Rzeźbi z dużą łatwością sceny biblijne, historyczne, legendarne, z życia wsi, o tematyce żydowskiej. Wykonuje rzeźby pojedyncze i kompozycje wielofiguralne na wzór szopek, zabawek. Wykonuje też płaskorzeźby, a swoje prace maluje. O rzeźby J. Furgały zabiegają liczne muzea, a także kolekcje zagraniczne. Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu posiada w swoich zbiorach jedną z liczniejszych kolekcji jego prac, obejmującą 34 zabytki.
Na wystawie „Anioły” prezentowane są, oprócz wcześniej wykonanych rzeźb, najnowsze prace J. Furgały, reprezentujące kolejny etap jego pracy twórczej – malarstwo oraz kompozycje z papieru.

print