„Abakanowicz. Totalna” – oprowadzanie po wystawie w PJM

20.05, g. 14:00

Spotkanie dla Głuchych z tłumaczeniem na Polski Język Migowy
Prowadzenie: Agata Iżykowska-Uszczyk oraz tłumaczka Elżbieta Resler
Wydarzenie w ramach
Światowego Dnia Wiedzy o Dostępności

Magdalena Abakanowicz (1930–2017) to artystka o światowej sławie i renomie. W trakcie spotkania w oparciu o prace jej autorstwa z kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu przybliżone zostaną najważniejsze etapy jej twórczości: od trójwymiarowych tkanych form – nazwanych od jej nazwiska abakanami, poprzez cykle figur z tkaniny jutowej i żywicy („Tłum”, „Plecy”, „Postacie siedzące”), aż do realizacji w przestrzeni otwartej (rzeźby z cyklu „Ptaki” i serii „Rycerze Króla Artura” prezentowane w otoczeniu gmachu Pawilonu Czterech Kopuł we Wrocławiu).

Spotkanie w Pawilonie Czterech Kopuł we Wrocławiu, bilety specjalne w cenie 3 zł do nabycia w kasie muzeum.
Zapisy w tygodniu poprzedzającym zajęcia: edukacja.pawilon@mnwr.pl (ew. tel. 71 712 71 81).

■ Wydarzenia dla osób z niepełnosprawnościami ➸
■ Wydarzenia edukacyjne ➸
■ Fotorelacje edukacyjne ➸

 

print