Abakanowicz o „Życiu Warszawy”

„Zakończyłam moje sprawy z tkactwem, reprodukując, w technice gobelinu francuskiego, powiększoną do rozmiaru 2 × 2 m pierwszą stronę gazety »Życie Warszawy« z dnia 25 maja 1973. Wydawała mi się tak absurdalna, że chciałam jej nadać trwałość jako symbolowi nierzeczywistej rzeczywistości” – wspomina w 1991 Magdalena Abakanowicz.

Fot. Arkadiusz Podstawka

Gobelin „Życie Warszawy” jest swoistym wycinkiem życia w PRL-owskiej rzeczywistości zawierającym portret I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka. Artystka, tworząc tę pracę, inspirowała się dwiema popularnymi wówczas tendencjami w sztuce: fotorealizmem oraz pop-artem. Z pierwszą zetknęła się podczas pobytu w Paryżu, druga stanowiła nawiązanie do banalności i paradoksów codzienności propagowanych przez zachodnią cywilizację. Korzystając z tych wzorców artystka stworzyła obraz „nierzeczywistej rzeczywistości” czasów PRL-u.

Praca ta prezentowana jest obecnie w Pawilonie Czterech Kopuł na wystawie czasowej „Abakanowicz. Totalna”, więcej o gobelinie przeczytać można również w archiwalnym tekście Małgorzaty Micuły. Polecamy ➸

#zoom_na_muzeum – zapraszamy również do lektury innych tekstów ➸

 

print