5 czerwca – rocznica udostępnienia „Panoramy Racławickiej”

W Światowy Dzień Sztuki warto przypomnieć, że dzieło Jana Styki i Wojciecha Kossaka obchodzić będzie w tym roku wyjątkową rocznicę związaną z pierwszą prezentacją płótna.

„Panoramę Racławicką” udostępniono zwiedzającym 5 czerwca 1894 roku w dniu otwarcia Powszechnej Wystawy Krajowej we Lwowie. Ogromne malowidło o rozmiarach 15 na 114 metrów powstało w ciągu zaledwie dziewięciu miesięcy – pomiędzy sierpniem 1893 a majem 1894 roku.

Zaproszenie do panoramy „Racławice” autorstwa Wojciecha Kossaka i Jana Styki, 1894

Rozplanowane zostało zgodnie z najbardziej rozpowszechnioną wersją historycznego wydarzenia, po uprzednim przeanalizowaniu planów bitwy, sporządzeniu licznych szkiców z okolic Racławic oraz zapoznaniu się z istniejącym materiałem faktograficznym.

„Panorama” stała się główną atrakcją całego wydarzenia. Codziennie oglądało ją przynajmniej kilkaset osób. Specjalnie dla malowidła, ówczesnej „historycznej superprodukcji filmowej”, przybywali do rotundy w parku Stryjskim liczni turyści.

Fot. W. Rogowicz

Podobnie jak dziś, gdy odwiedzana jest we Wrocławiu. W 130. rocznicę prezentacji malowidła spotkajmy się w Muzeum „Panorama Racławicka”!

Beata Stragierowicz, kustosz w Gabinecie Dokumentów MNWr

■ Zoom na muzeum – zapraszamy również do lektury innych tekstów ➸
 

print