28.06.2015, godz. 12:00 – Kasia Kmita – warsztaty wycinanki

Kasia Kmita jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. W 1996 r. uzyskała dyplom z malarstwa. Bierze czynny udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych. Wielokrotnie nagradzana, stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Twórczo interpretuje wkraczające w polską rzeczywistość elementy wizualne zachodniej popkultury. Wykorzystuje motywy ze świata reklamy i
nowoczesnych mediów, na tej samej zasadzie na jakiej dawne ludowe artystki uwieczniały obrazy otaczającej je przyrody.
Łącząc tradycyjną, wykonywaną ręcznie, wycinankę z symbolami popkultury obrazuje nowy sposób postrzegania polskiej tradycji w zglobalizowanym świecie.

Warsztaty prowadzone przez Kasię Kmitę mają na celu zapoznanie z dawną techniką wycinanki i wyzwolenie kreatywności uczestników poprzez przybliżenie zasad
formalnych folkloru polskiego.

WSTĘP WOLNY. Na warsztaty obowiązują zapisy, nr tel. (71) 344 33 13 oraz (71) 342 12 67

print