225. rocznica insurekcji kościuszkowskiej – konkurs rozstrzygnięty

Dziękujemy za udział w naszym konkursie. Autorzy poprawnych odpowiedzi to:
Grażyna Wawrzynowicz, Sabina Górska, Jolanta Gawlik, Aniela Filip i Justyna Obral.
Serdecznie gratulujemy i wysyłamy książki!


4 kwietnia mija 225. rocznica wygrania najsłynniejszej bitwy insurekcji kościuszkowskiej i 125. rocznica powstania Panoramy Racławickiej autorstwa Jana Styki i Wojciecha Kossaka.

Z tej okazji przygotowaliśmy konkurs, w którym wygrać będzie można jeden z 5 egzemplarzy książeczki „Mały Tadek rusza śladami Tadeusza”.

Aby wziąć udział w zabawie, wystarczy odpowiedzieć na dwa pytania:

1. Bitwa pod Racławicami miała miejsce 4 kwietnia 1794 roku – łatwo tę datę zapamiętać dzięki powtarzającym się czwórkom. W dodatku bitwa przedstawiona na płótnie autorstwa Jana Styki i Wojciecha Kossaka rozgrywa się ok. godziny 16.00. 4 kwietnia 2019 roku wypada w czwartek, a jaki to był dzień tygodnia równo 225 lat temu?

2. Czym jest sztafaż i jakie jego elementy można wskazać w Panoramie Racławickiej we Wrocławiu? Prosimy o podanie przynajmniej 4 wychodzących poza namalowane płótno przykładów.

Najciekawsze, najbardziej wyczerpujące i oczywiście poprawne odpowiedzi nagrodzimy egzemplarzem tej ciekawej publikacji.
Odpowiedzi należy wysłać mailem na adres: konkurs@mnwr.pl ‒ czekamy na nie do 4 kwietnia br. do godz. 16:00.
 


 

Regulamin konkursu „225. rocznica insurekcji kościuszkowskiej”

 1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Narodowe we Wrocławiu.
 2. Konkurs będzie trwał od 29 marca br. od godz. 16:00 do 4 kwietnia br. do godz. 16:00. Ogłoszenie wyników nastąpi 5 kwietnia br. na stronie https://mnwr.pl/225-rocznica-insurekcji-kosciuszkowskiej-konkurs.
 3. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która zaakceptowała niniejszy regulamin.
 4. Uczestnik konkursu nie posiadający pełnej zdolności do czynności prawnych powinien dostarczyć Organizatorowi zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna na udział w konkursie i odebranie nagrody.
 5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego Oddziałów.
 6. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie zadania konkursowego, polegającego na udzieleniu poprawnych odpowiedzi na 2 pytania, które pojawią się 29 marca 2019 na stronie https://mnwr.pl/225-rocznica-insurekcji-kosciuszkowskiej-konkurs.
 7. Odpowiedzi na 2 pytania oraz dane osobowe (imię i nazwisko, nr telefonu) należy wysłać na adres mailowy konkurs@mnwr.pl.
 8. Komisja Konkursowa wskaże 5 osób, które nadesłały Najbardziej wyczerpujące, najciekawsze i poprawne odpowiedzi na wskazany adres mailowy.
 9. W czasie trwania konkursu jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej mailowo, informacja pojawi się także na stronie https://mnwr.pl/225-rocznica-insurekcji-kosciuszkowskiej-konkurs.
 10. Nad prawidłowością przeprowadzenia konkursu czuwa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z trzech jego pracowników: Paulinę Popiół, Izabelę Trembałowicz-Chęć oraz Aleksandrę Ziemlańską.
  W konkursie przewidziano 5 nagród – 5 książek wydanych przez fundację Trasa dla Bobasa.
 11. Nagroda nie podlega wymianie na wartość gotówkową lub inną nagrodę.
 12. Nagrody będzie można odebrać osobiście w Muzeum Narodowym we Wrocławiu lub zostaną wysłane pocztą.
 13. Osoby decydujące się na udział w konkursie oświadczają, że akceptują tym samym postanowienia niniejszego regulaminu.
 14. Zwycięzcy konkursu wyrażają zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) na stronie https://mnwr.pl/225-rocznica-insurekcji-kosciuszkowskiej-konkurs.
 15. Dane uczestników konkursu, podane przez nich zgodnie z Regulaminem, będą przetwarzane na zasadach przewidzianych prawem o ochronie danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu, w tym z wyłonieniem zwycięzców, ogłoszeniem wyników konkursu, przyznaniem i wydaniem im nagród. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator jako administrator danych osobowych przetwarzający dane w celach zarządzania akcjami promocyjnymi.
 16. Administrator przetrzymuje w bazie następujące dane Uczestnika:
  adres e-mail, imię i nazwisko, nr telefonu, adres na jaki zostanie przesłana nagroda.
 17. Biorąc udział w konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych podanych przez Uczestnika zgodnie z Regulaminem.
 18. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych uniemożliwia uczestnictwa w konkursie.
 19. Uczestnicy konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a także prawo do kontroli tych danych i uprawnienia przewidziane prawem o ochronie danych osobowych.

 

print