Oblicza Niepodległej – konkurs dla szkół podstawowych

Konkurs fotograficzny został rozstrzygnięty, zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wręczenia nagród ➸


Zapraszamy uczniów szkół podstawowych z Dolnego Śląska do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym:

Oblicza Niepodległej. Ożyw historię zaklętą w obrazie. Inspiracje dziełami o tematyce patriotycznej w kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Plakat do obejrzenia ➸
Regulamin konkursu ➸


 
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 8 we Wrocławiu i Muzeum Narodowe we Wrocławiu.
Organizatorami konkursu z ramienia SP nr 8 są: Iwona Polak (nauczycielka języka polskiego) i Anna Prędka (Rada Rodziców przy SP nr 8). Organizatorem konkursu z ramienia Muzeum Narodowego we Wrocławiu jest kierownik Działu Oświatowego MNWr Grzegorz Wojturski.

Celem konkursu jest pobudzenie tożsamości narodowej, pogłębienie wiedzy historycznej i umiejętności z zakresu fotografii i odczytywania dzieła malarskiego.

Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń szkoły podstawowej z Dolnego Śląska.

Konkurs rozegrany zostanie w trzech grupach wiekowych:
I – uczniowie klas I–III
II – uczniowie klas IV–VI
III – uczniowie klas VII–VIII

Konkurs jest jednoetapowy. Polega na przygotowaniu fotografii naśladującej jedno z dzieł o tematyce patriotycznej zgromadzonych w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, zaprezentowanych poniżej.

Praca może przedstawiać postać lub grupę osób, natomiast jako twórcę pracy należy zgłosić tylko jedną osobę. Autor zdjęcia może, ale nie musi pojawić się na fotografii.
Fotografia może być czarno-biała lub barwna, format w przedziale od 20×30 cm do 30×40 cm.

Oto 20 obrazów prezentowanych w gmachu głównym Muzeum Narodowego (pl. Powstańców Warszawy 5; Galeria Sztuki Polskiej XVII–XIX wieku, II piętro) – używaj strzałek, by obejrzeć wszystkie.

Oto 13 rzeźb i obrazów eksponowanych w Pawilonie Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej (ul. Wystawowa 1) – używaj strzałek, by obejrzeć wszystkie.

Kryteria oceny:
— zgodność z tematem konkursu
— kreatywność
— estetyka pracy
— troska o detale
— staranna technika wykonania.

Prace należy przesłać do 25 stycznia 2019 r. na adres:
Szkoła Podstawowa nr 8 we Wrocławiu
ul. Kowalska 105
51-424 Wrocław

Praca powinna zostać podpisana pseudonimem. Należy do niej dołączyć zaklejoną kopertę podpisaną pseudonimem zawierającą: imię i nazwisko autora, nazwę i adres szkoły, adres mailowy i numer telefonu do szkoły, klasę, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna), telefon kontaktowy i adres mailowy nauczyciela/opiekuna oraz imiona i nazwiska osób uwidocznionych na fotografii. Do pracy należy dołączyć oświadczenie o zgodzie na publikację wizerunku (załącznik do pobrania ➸). Brak zgody oznacza rezygnację z konkursu.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zaplanowane jest na 23 lutego 2019 r.
(godz. 14.00 – w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, sala 116)

Osoby nagrodzone zostaną poinformowane drogą mailową do dnia 13 lutego 2019 r.

Przewiduje się wręczenie dyplomów gratulacyjnych i upominków dla osób uwidocznionych na zdjęciu.
Prace nie podlegają zwrotowi po zakończeniu konkursu.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego, publicznego wykorzystywania nadesłanych prac. Przesłanie pracy jest równoważne z przekazaniem organizatorom praw autorskich do fotografii.

Prace laureatów zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Galerii Dziecięcej w Muzeum Narodowym we Wrocławiu.

Wszelkie kwestie dotyczące konkursu rozstrzyga jury. Pytania i wątpliwości można zgłaszać drogą mailową na adres: iwonapolak35@wp.pl.

 

print