Europejskie Dni Dziedzictwa w Muzeum Narodowym we Wrocławiu

9–10 i 16–17 września 2023

Europejskie Dni Dziedzictwa 2023

Muzeum Narodowe we Wrocławiu i jego oddział Muzeum Etnograficzne po raz kolejny zostały regionalnymi koordynatorami Europejskich Dni Dziedzictwa na Dolnym Śląsku! W tym roku 31. edycja EDD odbędzie się dniach 9–10 i 16–17 września pod hasłem „Żywe dziedzictwo – tradycje od pokoleń”.

Temat przewodni tegorocznej edycji związany jest z jubileuszem 20-lecia uchwalenia konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, a także 10-leciem Krajowej Listy Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

Muzea, biblioteki, archiwa, domy kultury, stowarzyszenia, organizacje i wiele innych instytucji na Dolnym Śląsku zaplanowało blisko 100 wydarzeń w ponad 40 miejscowościach regionu. Również Muzeum Narodowe we Wrocławiu i jego Oddziały zapraszają na wydarzenia zaplanowane w ramach EDD.

■ MUZEUM NARODOWE WE WROCŁAWIU

9.09, g. 12:00 — Przeszłość rodzinna w kostiumie z bajki. Wykład dla dzieci i dorosłych
Prowadzenie: Sławomir Ortyl
Będzie to opowieść o pierwowzorach literackich w autorskiej książce „Świat według Plumpy”. Przywołane zostaną nie tylko dawne tradycje rodzinne reprezentowane przez dziadków, ale także te zupełnie bliskie historie znajomych, sąsiadów, a nawet zwierząt – choć za tymi ostatnimi czasami kryją się ludzie, rzecz jasna. Dlaczego bohaterowie powieści umieszczeni zostali na pograniczu realności i bajki, a może snu? Ten pozornie odległy i nierealny świat okaże się bardzo prawdziwy i bliski. Spora dawka subtelnego humoru przewijającego się na kartach książki gwarantowana!

9.09, g. 14:00 — Gry i zabawy w sztuce. Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 5–12 lat
Prowadzenie: Karolina Rzepka
Podczas zajęć uczestnicy porozmawiają o cechach zabawy, przyglądając się jej przedstawieniom w sztuce. Zastanowią się też nad jej kulturotwórczą rolą. Spotkanie zakończą działania plastyczne, które dadzą dzieciom szansę na sprawdzenie w praktyce wcześniejszych wspólnych ustaleń. Na warsztaty obowiązują zapisy.

16.09, g. 12:00 — Pałace Wrocławia. Wykład Anny Zwiech w ramach cyklu „Mój Śląsk. Fascynacje”
Prezentacja dawnych budowli pałacowych istniejących we współczesnej przestrzeni architektonicznej Wrocławia, które w przeszłości pełniły funkcję reprezentacyjno-mieszkalną, obecnie zaś wiele z nich mieści muzea, biblioteki, hotele czy służy jako siedziby instytucji.

17.09, g. 12:00 — Jak dawniej bywało, czyli o przemianach obyczajów. Wykład Jadwigi Jasińskiej-Sadury
Spotkanie poświęcone będzie zmianom w obrębie różnych dziedzin: wychowania dzieci, podejścia do rodziny, relacji żona–mąż, rozrywek, mody, tradycji czy przesądów – zilustrowane dziełami sztuki i fotografiami.

MUZEUM ETNOGRAFICZNE

 9.09, g. 16:00 — „Wrocławski jidyszkajt. Pamięć o polskich Żydach”, spotkanie z autorką Tamarą Włodarczyk
Książka, która ukaże się niebawem nakładem Wydawnictwa AD REM, stanowi zapis wywiadów z przedstawicielami różnych pokoleń wrocławskich Żydów, przeprowadzonych przez autorkę w ciągu 20 lat jej działalności w organizacjach żydowskich. Jej bohaterami są zarówno liderzy wrocławskiej społeczności żydowskiej, jak i osoby, które w przeszłości związane były z Wrocławiem, a później wyemigrowały z Polski do Izraela, Szwecji i Stanów Zjednoczonych.

10.09, g. 16:00 — Rowy, skwerki, parki, zagajniki, czyli wrocławskie miejsca (nie)pamięci. Spotkanie z dr. Alanem Weissem
Rowy, skwerki, parki, zagajniki. To tam wciąż znaleźć można fragmenty potrzaskanych grobów ze zdewastowanych cmentarzy niemieckich. Te fragmenty skrywają opowieści o ludziach, którzy tworzyli to miasto, a pamięć o nich próbowano wymazać. Na podstawie inskrypcji i zachowanych dokumentów wciąż można jednak odtwarzać ich losy, starając się o godne upamiętnienie nekropolii Breslau.

16.09, g. 17:00 — „Chłopki. Opowieść o naszych babkach”, spotkanie z autorką książki Joanną Kuciel-Frydryszak
Chłopki, wieśniaczki, włościanki. Dziewczynki, które marzą o szkole, ale muszą pomagać w polu, więc chodzą do niej tylko zimą; dziewczęta na wydaniu, które modlą się, by nie wyjść „za dziada” albo wdowca z czwórką dzieci. Biedne gospodynie, ale też żony bogatych kmieciów – wiecznie zapracowane, dla siebie samych nieważne, poświęcające się dla rodziny. Często lekceważone, od dziecka przyuczane do służenia innym, pracy ponad siły i godzenia się z najgorszym, niewybranym przez siebie losem. O czym marzyły? Za czym tęskniły? Co odmieniało ich los?

17.09, g. 17:00 — „Pamiętnik” – spektakl dokumentalny w wykonaniu Klaudii Kący-Jasic
Reżyseria Jolanta Sakowska, scenografia Jerzy Welter, współpraca Instytut im. Jerzego Grotowskiego
Monodram powstał w oparciu o tekst autentycznego pamiętnika przywołującego dramatyczne przeżycia dziecka, którym była w czasie wojny i tuż po jej zakończeniu autorka zapisków. Treść wspomnień odczytuje po śmierci babci jej wnuczka, dla której pamiętnik został napisany. Tekst odsłania wrażliwość i wewnętrzne bogactwo autorki, co bohaterkę przedstawienia skłania do refleksji i stawiania pytań o to, dlaczego tak często brakuje nam czasu na rozmowę i odwagi na zadanie prostych pytań bliskiej przecież osobie. Spektakl odwołuje się do doświadczenia powszechnego, bo jakże często przychodzi nam żałować, że nie zapytaliśmy o coś bliskich, póki żyli. Jakże często zbyt późno dowiadujemy się, że ktoś był świadkiem i uczestnikiem niezwykłych wydarzeń. W monodramie przyjęta została perspektywa młodego człowieka, który by poznać prawdę o przeszłości, ma już tylko do czynienia z zatartymi śladami.

■ PAWILON CZTERECH KOPUŁ MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

16.09, g. 11:00 — Nie tylko Rydet – obrazy polskiej wsi na fotografiach z kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Wykład Aleksandry Szwedo
Obraz polskiej wsi i jej mieszkańców utrwalił się w historii fotografii głównie dzięki „Zapisowi socjologicznemu” Zofii Rydet. Podczas wykładu zostaną zaprezentowane mniej znane prace artystów fotografików przedstawiające wiejski habitat. 

■ HOTEL THE BRIDGE WROCŁAW & MUZEUM NARODOWE WE WROCŁAWIU

16.09 i 17.09, g. 11:00 i 16:00 — Sztuka i historia – hotel The Bridge Wrocław jakiego nie znacie
Prowadzenie: Grzegorz Wojturski i Michał Pieczka
Hotel The Bridge Wrocław we współpracy z Muzeum Narodowym we Wrocławiu zapraszają na specjalne oprowadzania po przestrzeni hotelu, gdzie znajdują się reprodukcje wybranych dzieł malarstwa pochodzące ze zbiorów MNWr, a także powiększone panoramiczne widoki dawnego Wrocławia. Będzie można obejrzeć zreprodukowane wybrane portrety postaci związanych z Wrocławiem i Śląskiem, kształtujących ich oblicza w XVI, XVII i XVIII wieku. Podczas zaplanowanych czterech spacerów przewidziane zostały dodatkowe działania artystyczne.
Hotel The Bridge Wrocław, pl. Katedralny 8, zapisy hb1z1-pr@accor.com


 
Ogólnopolskim koordynatorem EDD jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, a dolnośląskim –
Muzeum Narodowe we Wrocławiu i jego oddział: Muzeum Etnograficzne.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Więcej informacji o EDD znajduje się na stronie internetowej edd.nid.pl ➸

Wszelkich informacji dotyczących projektu na Dolnym Śląsku udzielają: Agnieszka Szepetiuk-Barańska oraz Elżbieta Baluch, tel. 71 344 33 13 i 71 342 12 67. Aktualne informacje na FB ➸


 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

print