Konkurs z kalendarzami został rozstrzygnięty!

Konkurs Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Dziękujemy za udział w naszym konkursie. Przez trzy kolejne piątki (od 16 do 30 listopada 2018) można było wygrać jeden z muzealnych kalendarzy na rok 2019.

Poniżej prezentujemy listę zwycięzców trzeciej edycji oraz podajemy odpowiedzi na pytania konkursowe nr 3. Dziękujemy za udział w naszym konkursie i Do siego roku!

1. Robert Lewandowski
2 Anna Kowalnik
3. Anna Gancarz
4. Hanna Bajrakowska
5. Stanisław Kozan
6. Adrian Porwich
7. Iwona Dombrowska
8. Natasza Burczyk
9. Marta Wodzicka
10. Daria Skrzypek

Odpowiedzi:
1. Obraz ma 15 metrów wysokości
2. Jabłko w dziele Jerzego Eleutera Siemiginowskiego-Szymonowicza Matka Boska z Dzieciątkiem symbolizuje grzech pierworodny i odkupienie.

Pytania konkursowe nr 3

1. Obraz Bitwa pod Racławicami mierzy 114 m długości, jego zaś powierzchnia wynosi 1800 m² – na zagruntowanie płótna zużyto 750 kg farby! A jaką wysokość ma dzieło Jana Styki i Wojciecha Kossaka?

2. Co symbolizuje jabłko w dziele Jerzego Eleutera Siemiginowskiego-Szymonowicza Matka Boska z Dzieciątkiem?


Drugi etap konkursu również został zakończony.

Oto lista zwycięzców, którym serdecznie gratulujemy, a wszystkich zainteresowanych namawiamy do wzięcia udziału w trzecim etapie – już w najbliższy piątek!

1. Weronika Kilkowska
2. Tomasz Parka
3. Dorota Winiarska
4. Karina Krajczy
5. Piotr Adamiak
6. Ewa Maraszek
7. Seweryn A. Kuter
8. Elżbieta Popławska-Cibicka
9. Piotr Winiarski
10. Zofia Dombrowska

Odpowiedzi: 1. Wojciech Bartos Głowacki, 2. Immaculata (Niepokalana)

Pytania konkursowe nr 2

1. W bitwie pod Racławicami dużą rolę odegrali kosynierzy. Jak nazywa się najsłynniejszy z nich, przedstawiony na fragmencie obrazu?

2. Jak nazywa się typ obrazu przedstawiający Matkę Boską stojącą na księżycu lub kuli ziemskiej oplecionej wężem?


Pytania konkursowe nr 1 – zwycięzcy zostali wyłowieni!

Pierwszy etap konkursu za nami. W odpowiedzi przyszło ponad 40 zgłoszeń.

Oto lista zwycięzców, którym serdecznie gratulujemy!

1. Marcin Pawlas
2. Bożena Skut
3. Adam Dombrowski
4. Andrzej Welna
5. Piotr Łukaszek
6. Paulina Korneluk
7. Alicja Abramowicz
8. Aleksandra Drzymała
9. Wojciech Cybula
10. Karolina Pluskota

Odpowiedzi:
1. Postać ukryta pod „zamazaną” częścią fragmentu obrazu to oczywiście Tadeusz Kościuszko.
2. W obrazie namalowanym przez Leonarda Malatestę da Pistoia „Madonna z Dzieciątkiem i szczygłem” szczygieł symbolizuje mękę Chrystusa.

1. Jaka postać historyczna ukrywa się pod „zamazaną” częścią fragmentu obrazu wykorzystanego w kalendarzu przygotowanym dla Panoramy Racławickiej?

2. Co symbolizuje szczygieł namalowany przez Leonarda Malatestę da Pistoia na obrazie „Madonna z Dzieciątkiem i szczygłem” zamieszczonym w kalendarzu przygotowanym dla Muzeum Narodowego we Wrocławiu?


Regulamin konkursu „Wygraj wyjątkowy kalendarz na rok 2019!”

1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Narodowe we Wrocławiu.

2. Konkurs będzie trwał:
• od 16 listopada 2018 r. od godz. 9:00 do 18 listopada 2018 r. do godz. 24:00.
Ogłoszenie wyników nastąpi 20 listopada 2018 r. na stronie https://mnwr.pl/wygraj-wyjatkowy-kalendarz-na-rok-2019/

• od 23 listopada 2018 r. od godz. 9:00 do 25 listopada 2018 r. do godz. 24:00.
Ogłoszenie wyników nastąpi 27 listopada 2018 r. na stronie https://mnwr.pl/wygraj-wyjatkowy-kalendarz-na-rok-2019/

• od 30 listopada 2018 r. od godz. 9:00 do 2 grudnia 2018 r. do godz. 24:00.
Ogłoszenie wyników nastąpi 4 grudnia 2018 r. na stronie https://mnwr.pl/wygraj-wyjatkowy-kalendarz-na-rok-2019/

3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego Oddziałów.

5. Warunkiem udziału w Konkursie jest wykonanie zadania konkursowego, polegającego na udzieleniu poprawnych odpowiedzi na 2 pytania zamknięte, które pojawią się: 16, 23 i 30 listopada o godz. 9:00 na stronie https://mnwr.pl/wygraj-wyjatkowy-kalendarz-na-rok-2019/

6. Odpowiedzi na 2 pytania oraz dane osobowe (imię i nazwisko, nr telefonu) należy wysłać na adres mailowy konkurs@mnwr.pl

7. Komisja Konkursowa wskaże 10 osób, które jako pierwsze nadesłały poprawne odpowiedzi na wskazany adres mailowy.

8. W czasie trwania Konkursu jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej mailowo, informacja pojawi się także na stronie https://mnwr.pl/wygraj-wyjatkowy-kalendarz-na-rok-2019/

9. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z dwóch jego pracowników: p. Joannę Sochę i Annę Chodorską.
W Konkursie przewidziano 10 nagród – 10 kalendarzy wydawnictwa Muzeum Narodowego we Wrocławiu o wartości 12 zł brutto każdy.

10. Zwycięzcy będą mieli możliwość wyboru jednego z dwóch dostępnych wzorów kalendarzy (Madonny lub Panorama Racławicka).

11. Nagroda nie podlega wymianie na wartość gotówkową lub inną nagrodę.

12. Nagrody będzie można odebrać osobiście w Muzeum Narodowym we Wrocławiu lub zostaną wysłane pocztą.

13. Osoby decydujące się na udział w konkursie oświadczają, że akceptują tym samym postanowienia niniejszego regulaminu.

14. Zwycięzcy konkursu wyrażają zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) na stronie https://mnwr.pl/wygraj-wyjatkowy-kalendarz-na-rok-2019/

15. Dane uczestników Konkursu, podane przez nich zgodnie z Regulaminem, będą przetwarzane na zasadach przewidzianych prawem o ochronie danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wyłonieniem zwycięzców, ogłoszeniem wyników konkursu, przyznaniem i wydaniem im nagród. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator jako administrator danych osobowych przetwarzający dane w celach zarządzania akcjami promocyjnymi.

16. Administrator przetrzymuje w bazie następujące dane Uczestnika:
adres e-mail, imię i nazwisko, nr telefonu, adres na jaki zostanie przesłana nagroda.

17. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych podanych przez Uczestnika zgodnie z Regulaminem.

18. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych uniemożliwia uczestnictwa w Konkursie.

19. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a także prawo do kontroli tych danych i uprawnienia przewidziane prawem o ochronie danych osobowych.


Kalendarze można również nabyć w muzealnym sklepie internetowym ➸

print