Wakacje w Muzeum Narodowym we Wrocławiu wraz z Oddziałami – grupy zorganizowane

Zajęcia dla grup zorganizowanych (półkolonie i kolonie) realizowane są odpłatnie, terminy i tematy zajęć prosimy ustalać telefonicznie z każdym z Oddziałów:
— Muzeum Narodowe we Wrocławiu, tel. 71 372 51 48 lub mailowo: edukacja@mnwr.pl – liczba osób w grupie: 10–25, cena: 4 zł od uczestnika
— Muzeum Etnograficzne, tel. 71 344 33 13 lub mailowo: edukacja@muzeumetnograficzne.pl, liczba osób w grupie: 10–25, cena: 4 zł od uczestnika
— Pawilon Czterech Kopuł, tel. 71 712 71 81 lub mailowo: edukacja.pawilon@mnwr.pl, liczba osób w grupie: 20, cena: 4 zł od uczestnika

Tematy warsztatów muzealnych dostępne są w zakładce Edukacja / Oddział / Oferta dla szkół i przedszkoli ➸


Informujemy, że podczas zajęć mogą być wykonywane zdjęcia na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu (w tym m.in. w celu dokumentacji i informacji na stronach internetowych Muzeum Narodowego i jego oddziałów, w materiałach drukowanych oraz mediach społecznościowych – na fanpage’ach Muzeum Narodowego oraz jego oddziałów). Zdjęcia mogą zawierać wizerunki osób biorących udział w zajęciach oraz wizerunki prac wykonanych podczas zajęć.
Jeżeli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o wcześniejszą informację. Brak informacji przekazanej w formie pisemnej do Działu Oświatowego przed rozpoczęciem zajęć jest równoznaczny ze zgodą na korzystanie przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu ze zdjęć, o których mowa powyżej.

 

print