Grzech. Obrazy grzechu w sztuce europejskiej od XV do początku XX wieku

8 listopada 2015 – 31 stycznia 2016

Muzeum Narodowe w Gdańsku

Wystawa została przygotowana we współpracy z Muzeum Narodowym we Wrocławiu.

print