Friday at five / W piątek o piątek

31.05, g. 17:00

Guided tour in English through the permanent exhibition „WRO 2019: Media Art Biennale CZYNNIK LUDZKI / HUMAN ASPECT” | Main theme: NATURE /
Oprowadzanie po wystawie czasowej „Biennale SztukiMediów WRO 2019: CZYNNIK LUDZKI / HUMAN ASPECT” w języku angielskim | motyw przewodni: NATURA

Entry with the ticket for temporary exhibition /
Wstęp z biletem na wystawę czasową

print