Alla scoperta del museo… in italiano /
Odkrywanie Muzeum… po włosku

11.05, g. 13:00

Visita alla galleria “L’arte europe XV–XX” in italiano /
Oprowadzenie w języku włoskim po wystawie „Sztuka europejska XV–XX w.”

Guida: Anna Bertoncini

Ingresso gratuito /
Wstęp bezpłatny

 

print