А як абстракція

3.09, 12:30

Екскурсія по виставці колекції з перекладом українською мовою

На виставці представлено твори польських класиків абстракції. Під час екскурсії буде показано творчість Тадеуша Бжозовського, Стефана Геровського, Марії Яреми та Альфреда Лениці.

Вхід вільний, Павільйон Чотирьох Куполів


A jak abstrakcja – oprowadzanie po wystawie kolekcji z tłumaczeniem na język ukraiński

Na wystawie kolekcji w Pawilonie Czterech Kopuł prezentowane są m.in. dzieła polskich klasyków abstrakcji. W trakcie oprowadzania przybliżona zostanie twórczość Tadeusza Brzozowskiego, Stefana Gierowskiego, Marii Jaremy oraz Alfreda Lenicy.

Wstęp wolny. Spotkanie w przestrzeni Pawilonu Czterech Kopuł.

 

print