Contacts to branches

■ National Museum in Wrocław
pl. Powstańców Warszawy 5
50-153 Wrocław

NIP 897-190-01-76

secretariat: +48 71 343 56 43
central: +48 71 372 51 50/51, 53, 56
fax: +48 71 372 51 59
sekretariat@mnwr.pl

More contacts ➸


 
■ Panorama of the Battle of Racławice
ul. J. E. Purkyniego 11
50-155 Wrocław

tickets: +48 501 59 88 32, 71 344 23 44
secretariat: +48 71 343 36 39
central: +48 71 344 16 61/62
biuro@panoramaraclawicka.pl

More contacts ➸


 
■ Ethnographic Museum
ul. R. Traugutta 111-113
50-419 Wrocław

+48 71 344 33 13
+48 71 342 12 67
muzeum@muzeumetnograficzne.pl

More contacts ➸


 
■ Four Domes Pavilion Museum of Contemporary Art
ul. Wystawowa 1
51-618 Wrocław

+48 71 712 71 82 (-89)
pawilon@mnwr.pl

More contacts ➸

 

print