Maler. Mentor. Magier. Otto Mueller und sein Netzwerk in Breslau [oprowadzanie DE]

27.04, g. 15:00

Malarz. Mentor. Mag. Otto Mueller a środowisko artystyczne Wrocławia /
Maler. Mentor. Magier. Otto Mueller und sein Netzwerk in Breslau

Oprowadzanie po wystawie w języku niemieckim /
Führung durch die Ausstellung in deutscher Sprache

Prowadzenie / Führung: Barbara Ilkosz

Oprowadzanie w języku niemieckim po wystawie prezentującej dorobek Ottona Muellera (1874–1930), który przez ponad dziesięć lat nauczał w Państwowej Akademii Sztuki i Rzemiosła Artystycznego we Wrocławiu.

Wstęp z biletem na wystawę czasową /
Eintritt mit dem Ticket für die Wechselausstellung

 

print