Imparare italiano al museo? Perché’ no?
Uczymy się włoskiego w muzeum – visita guidata

3 ottobre 2020, ora: 15–16.00

Con questa attività, attraverso la collezione permanente del museo, scopriremo e impareremo il linguaggio tecnico utile per una comprensione dei dati essenziali delle opere d’arte in lingua italiana. L’attività ha carattere interattivo e si rivolge ad un pubblico adulto con buone capacità di comprensione ed espressione in italiano (livello B1).

Moderatore: Anna Bertoncini

  • I workshop: 12 settembre 2020, ora: 15–17.30
  • II workshop: 26 settembre 2020, ora: 15–17.30
  • Visita guidata: 3 ottobre 2020, ora: 15–16

Gli anni ’60 sono anni di grandi cambiamenti sociali e culturali, durante i quali assistiamo alla nascita del movimento contro-culturale: nato negli Stati Uniti, presto raggiunge l’Europa e, grazie al successo del movimento punk, anche la Polonia, ancora nell’ambito del comunismo sovietico. Dobkowski, Zielinski, Get-Stankiewicz e Dwurnik hanno segnato la scena artistica di quel periodo, sovvertendo i canoni e le prassi figurative allora in voga. Durante la visita guidata, intraprenderemo un percorso di scoperta di questi artisti e delle loro opere esposte nella collezione permanente del museo.

Gruppo di 10 persone. È richiesta la registrazione: edukacja.pawilon@mnwr.pl
Ingresso con un biglietto per PLN 3

Zapraszamy na warsztaty w języku włoskim dla wszystkich miłośników sztuki! Poznamy zwroty w języku włoskim, które pomogą nam opisać dzieła sztuki zgromadzone w kolekcji Pawilonu Czterech Kopuł. Warsztaty skierowane są do osób ze znajomością języka włoskiego na poziomie B1.

Prowadzenie: Anna Bertoncini

  • I warsztaty: 12 września, godz. 15.00–17.30
  • II warsztaty: 26 września, godz. 15.00–17.30
  • Oprowadzanie po włosku po wystawie „Wystawa kolekcji sztuki polskiej II połowy XX i XXI wieku”:
    3 października, g. 15.00–16.00

Ze względu na bezpieczeństwo sanitarne w wydarzeniu może wziąć udział 10 osób. Obowiązują zapisy (w tygodniu poprzedzającym wydarzenie): edukacja.pawilon@mnwr.pl
Wstęp z biletem za 3 zł

 

print