Friday at five/
W piątek o piątej

18.10, at 17:00

Guided tour in English throught the permanent exhibition | theme: touching/
Oprowadzanie w języku angielskim po wystawie kolekcji | motyw: dotykanie

Entry with the ticket for permanent exhibition/
Wstęp z biletem na wystawę stałą

 

print