Alla scoperta del museo… in italiano /
Odkrywanie Muzeum… po włosku

8.06, g. 13:00

Visita alla galleria “Cudo-Twórcy” in italiano /
Oprowadzenie w języku włoskim po wystawie „Cudo-Twórcy”

Guida: Anna Bertoncini

Ingresso gratuito /
Wstęp bezpłatny

print